صفحه اصلی > پروژه های طرح تحول نظام سلامت 
                                     پروژه های طرح تحول سلامت

ردیف

نام پروژه

1

بلوک زایمانی بیمارستان شریعتی

2

بلوک زایمانی بیمارستان حضرت ابوالفضل میناب

3

 بلوك زايماني بندرلنگه

4

بلوك زايماني قشم

5

بلوك زايماني بستک

6

بلوك زايماني خمیر

7

بلوك زايماني جاسک

8

بلوك زايماني رودان

9

بلوك زايماني  پارسیان

10

بلوك زايماني  حاجی آباد

11

کلینیک ویژه میناب

12

کلینیک ویژه قشم

13

کلینیک ویژه (جاسک)

14

 كلينيك ويژه شهید محمدی

15

 كلينيك ويژه قدس

16

 كلينيك ويژه بندر لنگه

17

كلينيك ويژه رودان

18

توسعه اورژانس بیمارستان شهید محمدی

19

توسعه اورژانس میناب

20

توسعه اورژانس بیمارستان خمیر

21

توسعه اورژانس حاجی آباد

22

توسعه اورژانس جاسک

23

احداث مرکز تشخیص و غربالگری بیمارستان شهدای بندر

24

مركز تشخيص و غربالگري سرطان ميناب