آرشیو اخبار
 • حضور دفتر فنی در جشنواره صبحانه سالم دهم خرداد ماه
  حضور دفتر فنی در جشنواره صبحانه سالم دهم خرداد ماه

 • طی احکام جداگانه از آقای مهندس محمود احمدی پور (کارشناس ارشد برق)و خانم مهندس نجمه دامن دریا (کارشناس ارشد مکانیک و سیالات )در خصوص عملکرد چشم گیر نامبردگان در ارتباط با تکمیل و راه اندازی سامانه مکانیزه مدیریت نگهداشت تاسیسات cmms
  طی احکام جداگانه از آقای مهندس محمود احمدی پور (کارشناس ارشد برق)و خانم مهندس نجمه دامن دریا (کارشناس ارشد مکانیک و سیالات )در خصوص عملکرد چشم گیر نامبردگان در ارتباط با تکمیل و راه اندازی سامانه مکانیزه مدیریت نگهداشت تاسیسات cmms از سوی مدیر کل دفتر منابع فیزیکی و امور عمرانی مورد تشویق و تقدیر قرار گرفت

 • جلسه دوم 95/3/12 اتاق فکر و هم اندیشی مدیران فنی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
  جلسه دوم در خصوص مدیریت جلسه به طور مشترک با دانشگاه علوم پزشکی یزد و بندرعباس بود که در آن جلسه استقرار سامانه مدیریت پروژه در چهار دانشگاه به صورت پایلوت مصوب گردید.که یکی از آن دانشگاهها هرمزگان می باشد.

 • طرح تحول نظام سلامت
  برنامه پنج گانه تحول نظام سلامت همپای پروژه های عمرانی دانشگاه در دستور کار مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه می باشد

 • مرکز سوانح سوختگی
  مرکز سوانح سوختگی با متراژ5878

 • بیمارستان شهید محمدی بندرعباس
  بیمارستان شهید محمدی بندرعباس

 • مسجد پردیس
  مسجد پردیس

 • مرکز رادیوتراپی
  مرکز رادیوترابی با متراژ 3842 مترمربع

 • سالن ورزشی پردیس
  سالن ورزشی پردیس

 • بیمارستان جامع زنان بندرعباس
  بیمارستان جامع زنان بندرعباس

 
 
 
 
 
خدمات مهندسی
دستورالعملها و بخشنامه ها
لینک های مفید