• مرکز سوانح سوختگی
  مرکز سوانح سوختگی با متراژ5878

 • بیمارستان شهید محمدی بندرعباس
  بیمارستان شهید محمدی بندرعباس

 • مسجد پردیس
  مسجد پردیس

 • مرکز رادیوتراپی
  مرکز رادیوترابی با متراژ 3842 مترمربع

 • سالن ورزشی پردیس
  سالن ورزشی پردیس

 • بیمارستان جامع زنان بندرعباس
  بیمارستان جامع زنان بندرعباس

 • بیمارستان 96 تختخوابی رودان
  بیمارستان 96 تختخوابی رودان

 • بیمارستان 540تختخوابی بندرعباس
  بیمارستان 540تختخوابی بندرعباس

 • مرکز مراقبتهای ویژه بیمارستان کودکان
  مرکز مراقبتهای ویژه بیمارستان کودکان با متراژ 2240مترمربع

 
 
 
 
 
خدمات مهندسی
دستورالعملها و بخشنامه ها
لینک های مفید